έργων κοπής με λέιζερ σωλήνων και σωλήνων

Έργα κοπής με λέιζερ σωλήνων και σωλήνων

Τι είναι ένας μεταλλικός σωλήνας και σωλήνας Χρησιμοποιείται λέιζερ κοπής;
Διάμετρος σωλήνων και σωλήνων μετάλλου: ≤200mm
Μέταλλο πάχος κοπής σωλήνων και σωλήνων: ≤8mm (ήπιο χάλυβα)
Μεταλλικοί σωλήνες τύπου: στρογγυλό, τετράγωνο, τρίγωνο, ορθογώνιο, οβάλ, κυκλικοί σωλήνες και περισσότεροι άλλοι ειδικοί σωλήνες κλπ.